Nyheter

Det er valgkamp i USA, og noe som er er høyt oppe på agendaen er alle de millioner av papirløse som bor i landet. De færreste har nok unngått å få med seg den republikanske presidentkandidaten, Donald Trump, og hans mange skarpe kommentarer om denne delen av USAs befolkning. De papirløse er en stor og broket sammensatt gruppe, der de aller fleste kommer fra nabolandet Mexico. Mange kommer i håp om en bedre fremtid for seg og sine, mens andre er kriminelle. Mange i denne gruppen bygger seg et liv i USA og danner familie og tette nettverk.

Papirløse mennesker finnes også i Europa

Også her i Europa lever det store grupper papirløse mennesker. Dette er alt fra flyktninger til ofre for menneskehandel til kriminelle. Dette er en stor og uensartet gruppe som havner helt på baksiden av samfunnet. De har få – om noen – rettigheter, og lever i stadig angst for å bli oppdaget. Nøden er stor og langt de fleste er avhengige av frivillige for å overleve. De er også et lettere offer for kriminelle, som utnytter sårbarheten til mennesker som oppholder seg ulovlig i et land.

De papirløse menneskene har også barn, og ofte er det kanskje disse som lider mest. De vokser opp med angst og fattigdom som faste følgesvenner. De har liten mulighet for å delta i et sosialt nettverk, ha venner, gå på skole eller utøve fritidsaktiviteter. De må kanskje flytte mange ganger, og som et resultat av det livet de lever utvikler de ulike diagnoser, som for eksempel posttraumatisk stressforstyrrelse. Det disse familiene ønsker seg mest er det vi andre tar for gitt. Frihet til å bidra i samfunnet og trygghet for en selv og sine nærmeste.

Endringer på gang i USA

Alle som følger litt med på valgkampen i USA har fått med seg at de papirløse er et stort tema. Det lever nær 12 millioner papirløse mennesker i USA i dag. Strengere grensekontroll har ført til en nedgang i dette tallet, men likevel utgjør det et stort problem. President Obama åpnet opp for at nesten fem millioner som hadde vært i landet i minst fem år kunne søke om en midlertidig oppholdstillatelse på tre år. Demokratenes presidentkandidat har sagt at hun vil følge denne linjen, mens Donald Trump har lovet at han skal sende ut alle.

Det som er vanskelig er alle barna. Etterkommerne av de papirløse i USA vet ikke engang at de er uten papirer. Dette er noe foreldrene har skjult av redsel for å bli kastet ut av landet. Når så barna blir store og kanskje ønsker skolegang eller jobb utenfor ghettoen de bor i oppdager de at ikke alt er som det skal. De mangler nødvendige identifikasjonspapirer, og finner ut at de heller ikke kan søke om dette. I verste fall ender det opp med at de blir kastet ut av landet de er født i.

Papirløse er også mennesker

Vi, og kanskje spesielt politikerne, glemmer at papirløse også er mennesker. Man ser bare tall, utgifter og kriminalitet. Man må se hele mennesket, og man må ta hensyn til barna. Alle mennesker har rett til å være trygge, og å få bidra og delta i samfunnet. Å hive mennesker ut er ikke løsningen, det skaper bare langvarige negative ringvirkninger. Vi må bidra, både innenfor og utenfor våre egne grenser, slik at alle barn kan få trygge og gode liv. Vi er alle del av den samme rasen og som mennesker bør vi hjelpe istedenfor å bryte ned.

Nyheter